Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: http://ae888nhacai.com.

Thông tin cá nhân nào của bạn bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi khách hàng truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng cả địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người chơi dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Thư viện

Nếu bạn tải bất kỳ hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Các khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu ở vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Cookies

Nếu các bạn viết bình luận trong website, các bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này mucj đích giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong vòng một năm.

Nếu như các bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Lưu ý Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn tắt trình duyệt.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Dữ liệu của bạn sẽ tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bất kỳ bình luận nào, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận tât cả bình luận thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Các quyền hạn nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu các bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại lời nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu các bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giúp xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn sẽ được gửi tới đâu

Các bình luận của khách hàng (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.